Weekendowy Magazyn Filmowy

Czy kino oparte na faktach zawsze mówi prawdę? W programie rozmowa z Barbarą Sass i Magdaleną Lankosz oraz sylwetka Ireneusza Czopa, wschodzącej gwiazdy polskiego kina, choć z dużym już dorobkiem.