Weekendowy Magazyn Filmowy

Kolejne wydanie programu poświęcone zostało sztuce animacji filmowej. Gośćmi programu byli: Adriana Prodeus, specjalistka w dziedzinie polskiej animacji i reżyser Michał Poniedzielski.