Weekendowy Magazyn Filmowy

Weekendowy Magazyn Filmowy najwięcej miejsca poświęca polskiemu kinu, a przede wszystkim jego młodym twórcom. Dlatego było rzeczą oczywistą, że nie zabraknie nas również na najstarszym i największym w Polsce festiwalu debiutantów