Weekendowy Magazyn Filmowy

Premiera filmu „Popiełuszko” to okazja do debaty nad związkami kina z religią. W programie dyskusja z Tomaszem Wiśniewskim i ks. Andrzejem Lutrem, fragmenty najważniejszych filmów traktujących o religii, a także portret Adama Woron