Weekendowy Magazyn Filmowy

Kolejne wydanie magazynu poświęcone było sztuce operatorskiej. Operatorzy filmowi pozostają w cieniu, ale stanowią kręgosłup każdej ekipy filmowej.