Weekendowy Magazyn Filmowy

Tematem przewodnim tego odcinka są głupie komedie. Prowadzący próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie kryteria decydują, że film jest zaliczany do tego gatunku, czemu służą takie produkcje oraz gdzie przebiega podział pomiędzy mądrą, a głupią k