Weekendowy Magazyn Filmowy

O kinie komiksowym rozmawiają Krzysztof Ostrowski i Szymon Holcman.