Weekendowy Magazyn Filmowy

W programie dziennikarz i pisarz Krzysztof Varga oraz Irena Strzałkowska ze Studia Filmowego TOR zastanawiają się czy polskie kino przekroczyło granice obciachu. Jak wpłynęło to na postrzeganie polskiego filmu w ogóle? Oprócz tego, znajdziemy się na planie filmu „Warszawskie historie”, którego akcja toczy się wokół Krakowskiego Przedmieścia. Ten projekt pięcu różnych reżyserów portretuje indywidualne losy na tle zbiorowości. Na koniec aktorzy zastanowią się jakby wyglądał świat bez filmu.