Weekendowy Magazyn Filmowy

W programie dziennikarz i pisarz Krzysztof Varga oraz Irena Strzałkowska ze Studia Filmowego TOR zastanawiają się czy polskie kino przekroczyło granice obciachu. Jak wpłynęło to na postrzeganie polskiego filmu w ogóle? Oprócz tego, znaj