Weekendowy Magazyn Filmowy

- Już nie dziecko a jeszcze nie dorosły. Wszystko robi po raz pierwszy… Jeszcze nie ma cynizmu. To co jedni nazywają naiwnością, inni niewinnością, a tak naprawdę polega na braku cynizmu - mówi Agnieszka Graff. Co takiego jest w filmach o dojrzewaniu, że tak lubimy je oglądać? Beztroską młodość wspominają Agnieszka Graff i Michał Oleszczyk. Jaki rodzaj wrażliwości powinien mieć reżyser, żeby właściwie przekazać bunt młodości?
Poza tym w programie: Jak opowiedzieć o świecie osobom, które nie widzą? Co to jest audiodeskrypcja? „Łodzią po Wiśle” – festiwal filmów studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej