Weekendowy Magazyn Filmowy

Goście Tomasza Raczka – aktor Piotr Adamczyk i krytyk filmowy Joanna Ostrowska szukają odpowiedzi na pytanie, czy kino biograficzne pozwala na swobodną artystyczną interpretację, czy zmusza do żelaznej dyscypliny, żądając wiernego odwzorowania historii. Ekipa „Weekendowego Magazynu Filmowego” poszukuje również bohatera naszych czasów i wspólnie z Januszem Majewskim odwiedza ZOO, by porozmawiać o... Orłach.