Weekendowy Magazyn Filmowy

Czy kino może mieć na człowieka terapeutyczny wpływ? Rozmawiają krytyk filmowy Łukasz Maciejewski oraz kulturoznawca i współtwórca projektu „Kinoterapia”. Dodatkowo w programie wizyta na Planete + DOC Film Festival, który pokazał wciąż wzrastającą pozycję kobiet w kinie. Na koniec kaskader Zbigniew Modej opowie o swojej pracy. Czy strach jest jej nieodłącznym elementem?