Weekendowy Magazyn Filmowy

Goście programu to Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Michał Chaciński, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rozmowa dotyczy korzyści jakie przyniosło, wciąż dyskusyjne, przeniesienie najważniejszego krajowego festiwalu filmowego na wiosnę. Czy zmiana ta spowodowała, tak jak to było w zamierzeniach, lepsze dotarcie polskich filmów na festiwale europejskie i międzynarodowe i zwiększyła ich szanse promocyjne w kraju i zagranicą? 
W Magazynie również podsumowanie filmowego lata oraz relacja z najnowszych planów filmowych.