Weekendowy Magazyn Filmowy

Goście programu to Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Michał Chaciński, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rozmowa dotyczy korzyści jakie przyniosło, wciąż dyskusyjne, przeniesienie najważn