Wędrówka kontynentów

300 mln lat temu superkontynent Pangea połączył wszystkie lądy świata. Ale rozdarł się na dwie części. Eurazja oddzieliła się od przyszłej Afryki i innych kontynentów.