Wędrowiec Polski

W kolejnym odcinku programu wędrowiec zabiera nas w podróż do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Razem z nim przemierzymy także Pustynię Błędowską, która należy do największego w Polsce obszaru lotnych piasków. Zwiedzimy Zamek w Ogr