Wędrowiec Polski

W kolejnym odcinku programu wędrowiec zabiera nas w podróż do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Razem z nim przemierzymy także Pustynię Błędowską, która należy do największego w Polsce obszaru lotnych piasków. Zwiedzimy Zamek w Ogrodzieńcu wybudowany w systemie tzw. Orlich Gniazd, dotrzemy do dworku gen. Wincentego Krasińskiego w Złotym Potoku. W miejscowości Żarki wędrowiec spróbuje miejscowego chleba. Wędrówkę zakończy wspinaczką na Górę Zborów.