Wędrowiec Polski

W tym odcinku wraz z Wędrowcem przybywamy do Warszawy, która dla takiego Krakusa jak on nie jest łatwym do zgryzienia orzechem, bowiem miasto to jednocześnie fascynuje i odpycha. Krzysztof Koehler pokaże widzom obecną stolicę Polski, spacerują