Wędrowiec Polski

Wędrówkę rozpoczniemy na dworcu w Bielsku-Białej, zaprojektowanym przez lokalnych architektów, wybudowanym w latach 1889–1890 i uchodzącym obecnie za perełkę architektoniczną austriackich dworców. Zwiedzimy Zamek Książąt Su