Walka o polski Śląsk 1919-1921

W odcinku trzecim zarysowane zostało społeczno - gospodarcze znaczenie Śląska w okresie międzywojennym. Pokazano też polsko - niemieckie starcia, które wywołały II powstanie śląskie.