Walka o polski Śląsk 1919-1921

W odcinku drugim przypominamy wydarzenia, które doprowadziły do I powstania śląskiego. Jaki był przebieg zrywu i jego konsekwencje?