Walka o polski Śląsk 1919-1921

W 2021 roku minęło 100 lat od wybuchu III powstania śląskiego, które przyczyniło się do przyłączenia części Górnego Śląska do Macierzy. Program „Walka o wolny Śląsk” ma przypomnieć trudną drogę do wolności tego regionu Polsk