Wadowickie spotkania z Janem Pawłem II

– Urodziłem się w 1972 roku w Wadowicach. Zostałem ochrzczony w bazylice – jest to moja parafia rodzinna. Niewiele pamiętam z pierwszej wizyty Ojca Świętego, która była w 1979 roku, bo byłem wtedy małym dzieckiem. Ale pamiętam, że mój ojciec chrzestny przyprowadził mnie na spotkanie z Ojcem Świętym na rynek, wziął mnie na barana i słuchaliśmy kazania Ojca Świętego – wspomina Paweł Jarosz.