Wadowickie spotkania z Janem Pawłem II

– Bo to nie jest tak że ino muzyka śpiew, że to jest na pokaz, że to jest stylizacja. Tak naprawdę to jest modlitwa przez śpiew, modlitwa przez taniec, przez muzykę. I Ojciec Święty szczególnie jakoś se umilił ludzi gór, gó