Wadowickie spotkania z Janem Pawłem II

– Z duszpasterstwem akademickim ojców dominikanów jestem związany od 1973 roku. Mam to szczęście, że 37 lat mogłem służyć muzyką i śpiewem. Ojciec Jan Góra, założyciel Lednicy, chodził śladami Jana Pawła II od początku jego