Wadowickie spotkania z Janem Pawłem II

W pierwszym odcinku cyklu swoje spotkania ze Świętym wspomina Natalia Kukulska. – Kiedy Karol Wojtyła został papieżem, moja rodzina bardzo to przeżyła. Babcia opowiadała, że mama uklęknęła przed telewizorem i się popłakała – wspomina pios