W służbie...

W pierwszym odcinku opowiemy o trudnej służbie kapelanów. Naszymi przewodnikami będą ks. kpt. Artur Samsel – kapelan 3. Flotylli Okrętów oraz ks. por. Rafał Kaniecki – kapelan 6. Brygady Powietrznodesantowej.