W rafie koralowej

Jak zwierzęta morskie przystosowują się do zmian na kuli ziemskiej? Co może zrobić człowiek, aby odwrócić proces niszczenia raf koralowych?