W PRL-u

Dziś mamy wolontariat, w PRLu był czyn społeczny. Czy są jakieś podobieństwa? Tradycja czynów społecznych sięga Związku Radzieckiego. Były organizowane przez różne instytucje; szkoły, zakłady pracy, organizacje młodzieżowe. O czynach sp