W PRL-u

W PRL ciągle kogoś nagradzano. W pracy, organizacjach społecznych, szkołach wyższych i niższych, domach kultur, kołach gospodyń wiejskich. O nagrodach chętnie informowały ówczesne media...