W PRL-u

Nowa władza porozumiewała się między sobą oraz obywatelami specyficznym językiem. Sztuczny orwellowski język był dla obywateli bloku wschodniego codzienną rzeczywistością. Nowomową władze partyjne i jej aparat przekazywał społeczeństwu swoje komunika