W PRL-u

Sport wywołuje emocje nie tylko sportowe. Tak samo było w PRL, gdzie sportowcy byli zawodowcami udającymi amatorów. Czyli oficjalnie byli amatorami, ale zatrudniano ich w zakładach pracy. Wykorzystywano to do licznych nadużyć jak przyznawanie