W PRL-u

Jak była telewizja w swoich początkach? Jakimi problemami się zajmowała? Jakie emocje wzbudzała? Choć dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, to właściwie do końca PRL telewizja nie nadawała przez cały dzień. Na początku program trwał zaledwie kilka godzin, a emisje filmów fabularnych nie były codziennie. Dłużej nadawano w niedzielę, bo od przedpołudnia. Ranek nawet niedzielny - czasem na programy rolnicze i edukacyjne. Czasami zdarzały się przed południem powtórki filmów, seriali i ważnych zawodów sportowych, ale i tak czas nadawania o tej porze nie był długi. Telewizja była jednak ogromną atrakcją. Ponieważ nie wszyscy mieli telewizory, to oglądało się ją u sąsiadów. Od początku też pełniła różne funkcje społeczne wypierając z tego pola tradycyjne media, radio i prasę.