W PRL-u

Pod koniec PRL na jednego Polski przypadało 7 rolek papieru toaletowego rocznie, przy czym mieszkańcy bardziej odległych rejonów kraju mogli liczyć na dwa metry tego deficytowego produktu. Higiena była zmorą ówczesnej rzeczywistości. B