W PRL-u

Szkoła w PRL-u przechodziła różne etapy. Najpierw od modelu przedwojennej szkoły trój stopniowej z małą i dużą maturą do szkoły dwustopniowej (podstawówka i liceum), następnie zmieniono tryb okresowy (3 okresy) na semestralny),