W PRL-u

Telefony były dobrem luksusowym. Rzadkim. Kto dostępował tego przywileju mógł się czuć wyróżniony i mógł dzwonić do każdego podobnie wyróżnionego. A także do różnych urzędów. Ponieważ urzędniczki nie miały w