W PRL-u

Kolejka przed sklepem czekająca na dostawę towarów jest wpisana w historię PRL. Od pierwszych powojennych chwil pod władzą Bieruta do ostatnich momentów rządów Jaruzelskiego. Kolejka to symbol gospodarki socjalistycznej, jej plan