W PRL-u

Dla władz PRL święto 1 maja było najważniejszą uroczystością w całym roku. Oficjalnie to był dzień, podczas którego „masy pracujące miast i wsi” miały wyrażać swoje poparcie dla „najlepszego ustroju”. W praktyce sprowadzało się to przyjmowania przez władze komunistyczne wymuszonych hołdów od szeregów karnie idących obywateli. Ten rytuał zastępował prawdziwe potrzeby ludzi pracujących w PRL. 
W programie udział biorą: 
prof. Jerzy Eisler - historyk; dyrektor IPN O/Warszawa 
Grzegorz Sieczkowski - dziennikarz