W PRL-u

Dla władz PRL święto 1 maja było najważniejszą uroczystością w całym roku. Oficjalnie to był dzień, podczas którego „masy pracujące miast i wsi” miały wyrażać swoje poparcie dla „najlepszego ustroju”. W praktyce sprowad