W PRL-u

W PRL „przyjaźń” polsko-radziecka była obowiązkowa. „Wielki Brat”, czyli Związek Sowiecki dbał o to, by tę „przyjaźń” odpowiednio kultywować. Obchodzono więc Dzień Rewolucji Październikowej, obchodzono rocznice zwi