W PRL-u

W PRL „przyjaźń” polsko-radziecka była obowiązkowa. „Wielki Brat”, czyli Związek Sowiecki dbał o to, by tę „przyjaźń” odpowiednio kultywować. Obchodzono więc Dzień Rewolucji Październikowej, obchodzono rocznice związane z Armią Czerwoną, czczono pamięć Lenina, czyli „Wodza Rewolucji” jak go określano. Był Festiwal Piosenki Radzieckiej i Miesiąc Filmu Radzieckiego. Nie było miesiąca, w którym nie było kilka rocznic lub innych uroczystości związanych z ZSRS. W szkołach obowiązkowo uczono języka rosyjskiego. To wszystko, ta agresywna prosowiecka propaganda wywoływała niechęć do wszystkiego, co się kojarzyło z rosyjskością, szczególnie że prawdziwe problemy były przemilczane. 
W programie udział biorą: 
prof. Jerzy Eisler – historyk; dyrektor IPN O/Warszawa 
Piotr Dmitrowicz – historyk, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego