W PRL-u

W latach sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych doszło do prawdziwej rewolucji w modzie. Po raz pierwszy najaktywniejszym odbiorcą mody stała się młodzież. Te procesy, pomimo bariery jaką był ustrój, trafiały, choć z pewnym op&oa