W PRL-u

Milicja Obywatelska formacja, która w PRL zastąpiła policję, była nie tylko służbą, która miała strzec porządku publicznego i chronić obywateli przed przemocą. MO od początku była przede wszystkim jednym z instrumentów zdobycia i