W PRL-u

Dzień Kobiet w PRL był jak wszystkie święta wprowadzone przez władze komunistyczne wykorzystywany politycznie. Organizowano akademie, w zakładach pracy akcje kwiatek dla Ewy. Kobiety oprócz kwiatów otrzymywały od zakładów pracy nagrody rzeczowe (np. rajstopy, książki, talony na zakupy) lub pieniężne. Ale też było to jedyne takie peerelowskie święto, które zyskało wśród znacznej części obywateli akceptację. O Dniu Kobiet w PRL z Beatą Michniewicz rozmawiają Eliza Olczyk, dziennikarka i publicystka, oraz Monika Małkowska, krytyk sztuki i publicystka.