W Polskę jedziemy

Krzysztof Jaroszyński zagości w Kozłówce i przedstawi nam historię tej lubelskiej wsi, w której znajduje się zespół pałacowo-parkowy Zamoyskich oraz Kozłowiecki Park Krajobrazowy.