W kotle historii

W roku 1645 w toruńskim ratuszu zorganizowano „Colloquium charitativum”, czyli „pełną miłości rozmowę” pomiędzy teologami luterańskimi, kalwińskimi i katolickimi. Sympozjum, podzielone na trzydzieści sześć sesji, miało służyć