W kotle historii

Wynalazek lampy naftowej zmienił Europę. Galicyjski farmaceuta rozświetlił domy, ulice i sale operacyjne. A to był tylko początek naftowego imperium Ignacego Łukasiewicza budowniczego pierwszych na świecie kopalni i rafinerii ropy naftowej i mentora