W kotle historii

Założona w 1825 roku kawiarnia była z początku miejscem rozrywki, potem klubem dyskusyjnym, wreszcie gniazdem rewolucji i ośrodkiem dążącym do obalenia dyktatora powstania listopadowego. Pod przywództwem Joachima Lelewela zbierali się tu młodz