W kotle historii

Październik ’56 przynosi Polakom poluzowanie stalinowskiego uścisku. „Wiesław” oględnie zapowiada odsunięcie co bardziej krwawych stalinistów i wycofanie Armii Czerwonej spod Warszawy. Zaczynają się amnestie. Ale to jednak PR