W kotle historii

6. października 1674 roku w Krakowie wydany został zbiór utworów Wespazjana Kochowskiego zatytułowany „Niepróżnujące próżnowanie”. To kilkaset utworów, podzielonych na cztery księgi liryków, jedną