W kotle historii

16. listopada 1414 roku w Konstancji rozpoczął obrady sobór powszechny Kościoła katolickiego. Trwający do 1418 roku sobór był największym oficjalnym zgromadzeniem w dziejach średniowiecznej Europy. Jego głównym zadaniem było zakończenie wielkiej schizmy zachodniej. W obradach uczestniczyła także licząca niemal dwieście osób delegacja polska. Na jej czele stali arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, rycerz Zawisza Czarny z Garbowa i rektor Akademii Krakowskiej, prawnik Paweł Włodkowic. Uczestniczył on w obradach przez cały czas trwania soboru. Bronił sprawy polskiej przeciw Krzyżakom. O dobre imię króla Władysława Jagiełły upomniał się podczas obrad w Konstancji także uczestnik bitwy pod Grunwaldem, Zawisza Czarny. Uzyskał od papieża Marcina V potępienie paszkwilu na Polskę napisanego za podpowiedzią krzyżacką przez zakonnika Jana Falkenberga i rozpowszechnianego podczas obrad. Zawisza deklarował przed papieżem, że króla Polski będzie bronił gębą i ręką. Łukasz Modelski zaprasza na spotkanie z kuchnią soboru w Konstancji.