W kotle historii

4. lipca 1610 roku pod Kłuszynem – podczas toczącej się od 1609 do 1618 roku wojny polsko-rosyjskiej – doszło do starcia pomiędzy liczącymi około siedmiu tysięcy żołnierzy oddziałami polskimi dowodzonymi przez hetmana polnego koronnego St