W kotle historii

W lipcu 1569 roku na zamek królewski w Lublinie zjechał książę pruski Albrecht II Fryderyk Hohenzollern. 19. lipca, w obecności szlachty Korony i Liwy, złożył hołd królowi Zygmuntowi II Augustowi. Wydarzenie miało imponującą oprawę na o