W kotle historii

3. maja 1952 roku w Monachium swoją działalność zainaugurowała rozgłośnia polska Radia Wolna Europa. O godzinie 11.00 w eterze rozległy się pierwsze takty „Majowego mazurka” i głos spikera: „Mówi Radio Wolna Europa. Głos wolnej Polski”. Pierwszy przemówił prezes Komitetu Wolnej Europy adm. Harold Miller. Po nim głos zabrał pierwszy dyrektor rozgłośni, kurier i emisariusz Komendy Głównej Armii Krajowej i Rządu RP na uchodźstwie Jan Nowak-Jeziorański. „Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei” – mówił wówczas Jan Nowak-Jeziorański. W latach PRL, radio Wolna Europa było jednym z najważniejszych źródeł wiadomości dla milionów Polaków. Program był nadawany kilkanaście godzin na dobę, a audycje były kilkakrotnie powtarzane. Tym samym, pomimo zagłuszania, skutecznie łamany był komunistyczny monopol informacyjny. Do 1989 roku rozgłośnia walczyła z propagandą i sowietyzacją Polski. Dostarczając Polakom informacji na temat wydarzeń w kraju i na świecie podtrzymywała moralny opór i wiarę w odzyskanie niepodległości. Niejednokrotnie w bardzo istotny sposób wpływała na wydarzenia polityczne w Polsce. Przez cały okres swojego istnienia starała się wspierać w kraju opozycję demokratyczną. Na spotkanie spotkanie z monachijskim menu Radia Wolna Europa zaprasza Łukasz Modelski.