W kotle historii

16. września 1658 roku zawarta została w Hadziaczu umowa między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Kozackim Wojskiem Zaporoskim. W preambule unii czytamy: „Na którym miejscu Wielmożny Hetman Zaporoski z wojskiem swym nas, Komisarz&oa